Check out “Hlub tij laug” by SOPHANA x Huab vwj x Mint x P.A.P BEAT BAND

Hmong Lyrics are below.

Hmong Lyrics : Song: Hlub Tij Laug

HUAB
Kuv twb nyob ib leej los ntev tsis muaj leej twg yuav khag los. Los yog wb txoj hmoo ua coj wb los sib ntsib. Pom koj nyob ib leeg lis no vam tias koj yuav tsis muaj tus thiab. Nws yuav yog ib qhov zoo ua. wb tau lo sib yuav zoo yom. Tau koj ntse yuav zoo heev os. Muaj wb ob leeg yog ib khub. ib qhov ua kuv yuav thov. kuv yuav thov es ntse nws yuav mos mos. Koj sab plus ntse yuav mos heev. Tau puag koj ntse yuav sov heev. Qhov ua kuv hais sauv los twb xav tau koj ua ( My Boyfriend). Yog koj khawm kuv yuav cia koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cia koj puag. Yog koj puag ntse kuv yuav qhia tias kuv hlub koj txua lub sib hawm. Yog tias koj tsis tau muaj leej twg. Xav tau tus lis koj los tswj. Nyob ua ke ntse yuav tso siab thaum twg nyuab siab los kuv puag koj.

SOPHANA
Yog koj kam kuv yuav cias koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cias koj puag. yog koj puag ces kuv yuav qhias tias kuv hlub koj txuas lub sib hawm. Vim tais kuv tsis tau muaj tus hlub. Xav tau tus li koj los hlub. Nyob ua ke ntse yuav sov siab. Thaum twb nyuab siab los kuv puag koj…… Ohhhh ho no tij laug ohhhh

MINT
Kuv los steem seem steem seem los ntau xyoos. Tau hlub tus zoo li koj ces yog zoo. Koj txoj kev zoo yog zoo nraug. Leej twg los ntse xav tau koj ua txiv… Xav tham los ntse koj tsis nyiam. Nyiam dhau los ntse koj tsis paub. Vim yog kuv txog kev xav. Ua kuv niam lawv yuav qhi tsoob tsis tau. Xav qhia rau koj paub. Kuv tseem tsis tau muaj tug. Tag nros hauv kuv lub siab. Khaws cias rau koj ib leej khau xwb. HUAB Yog koj kam kuv yuav cia koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cia koj puag. yog koj puag ces kuv yuav qhias tias kuv hlub koj txuas lub sib hawm. Yog tias koj tsis tau muaj leej twg. Xav tau tus lis koj los tswj. Nyob ua ke ntse yuav tso siab thaum twg nyuab siab los kuv puag koj.

SOPHANA
Yog koj kam kuv yuav cias koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cias koj puag. yog koj puag ces kuv yuav qhias tias kuv hlub koj txuas lub sib hawm. Vim tais kuv tsis tau muaj tus hlub. Xav tau tus li koj los hlub. Nyob ua ke ntse yuav sov siab. Thaum twb nyuab siab los kuv puag koj……

P.A.P
Yeah…. Baby… beba.. Yeah …Yeah …Yeah. Kuv no yeej hlub zoo li lawv thiab na. Yog tias koj tau kuv kuv yuav tsis tso koj mus uu… Yuav tsis mus twg yuav tsis pauv siab. Yuav khawm koj cia li no txuas hmoo….. Kuv hlub tiag na tsis tau los dag. Yog tsis tseeg los sib hlub ma. Txoj kev hlub kuv muab rau koj khaws cias rau koj ib leeg xb mog. Yog tau hlub yog tau hlub kuv yuav saib koj. Yuav tau koj yuav tau koj kuv yuav hlub. txawm zoo li cas kuv yeej muaj koj. Kuv yuav hlub koj mus txog hnub tuag. HUAB Yog koj kam kuv yuav cia koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cia koj puag. yog koj puag ces kuv yuav qhias tias kuv hlub koj txuas lub sib hawm. Yog tias koj tsis tau muaj leej twg. Xav tau tus lis koj los tswj. Nyob ua ke ntse yuav tso siab thaum twg nyuab siab los kuv puag koj.

SOPHANA
Yog koj kam kuv yuav cias koj hnia. Yog koj hnia kuv yuav cias koj puag. yog koj puag ces kuv yuav qhias tias kuv hlub koj txuas lub sib hawm. Vim tais kuv tsis tau muaj tus hlub. Xav tau tus li koj los hlub. Nyob ua ke ntse yuav sov siab. Thaum twb nyuab siab los kuv puag koj……

Leave a Reply